light.gg

OBUDOWA OKO MAELSTORM

Legendarne / Ghost Shell

Dla Duchów, które opierają się sercu burzy.

Źródło: jasne engramy.

Related Collectible

 
Name
Obudowy Ducha i statki
Obudowy Ducha i statki zdobyty w czasie Świtania.
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.