light.gg

RPC ŚMIAŁY

Rzadkie / Tytan / Skrzynia / Chest Armor

„Byli w pierwszej i w ostatniej linii”. – fragment „Historii Pierwszej Straży”

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.