light.gg

KOSMICZNY WIATR III

Zwykłe / Czarownik / Buty / Leg Armor

Badacze Strażników twierdzą, że istnieje coś takiego jak „poziomy”: przełomowe momenty w rozwoju zdolności Strażników.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Duplicate Warning

This item appears to be a duplicate in the Bungie API. Be sure to check the other versions:
Cosmic Wind III
COSMIC WIND III
Added in Season 1

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.