light.gg

KOSMICZNY WIATR III

Zwykłe / Czarownik / Buty / Leg Armor

Badacze Strażników twierdzą, że istnieje coś takiego jak „poziomy”: przełomowe momenty w rozwoju zdolności Strażników.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.