light.gg

SARKASTYCZNE OKLASKI

Zwykłe / Emote

Super. Świetnie. Po prostu wspaniale.

Źródło: jasne engramy.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.