light.gg

SZYBKOSTRZELNA GLEWIA

Legendarne / Intrinsic

Hybrydowa ciężka broń drzewcowa do walki wręcz/dystansowej z przednią osłoną.
Generuje energię po zadaniu obrażeń dystansowych.

[Celowanie]: Wznieś osłonę, która z czasem zużywa energię.
[Walka wręcz]: Kinetyczna seria trafień wręcz.

Perks

Rapid-Fire Glaive

Rapid-Fire Glaive

[Aim Down Sights] : Raise shield
 
Name
 
Name
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.