light.gg

PODNISZCZONA WSTĘGA TYTANA

Pospolite / Tytan / Przedmioty klasowe / Titan Mark

Tytani mają w zwyczaju porzucać wstęgę po zwycięstwie bądź porażce, aby przypomnieć znalazcy o historii.

Lore

Podniszczona wstęga Tytana

Wstęga, która upamiętnia bohaterskich obrońców Ostatniego Miasta.

Czy widzisz mury, które otaczają Ostatnie Miasto? Wyobraź je sobie. Nie chronią one jedynie ludzi. Służą też jako przypomnienie tego, kim jesteś.

Jesteś Tytanem. Murem, o który rozbija się wszelkie zło. Światłem w ciemnościach dzisiejszych dni. Obrońcą ostatniego daru Wędrowca.

Miasto jest twoim domem. Jego ludzie są twoją krwią. A jego mury twoją tarczą, bronią i świątynią.

Zajmij należne ci miejsce, Tytanie i pamiętaj: póki walczysz dla Ostatniego Miasta, nigdy nie poniesiesz porażki.

– Zavala, Tytan Straży Przedniej

Reviews are locked on this item until it has been obtained by at least one light.gg member.

Top
Loading...
No reviews, yet.