light.gg

HAŁAS W NOCY

Legendarne / Rocket Launcher

„Jeśli usłyszysz hałas w ciemności, od razu strzelaj”. – centurion Tuk'rin

Recipe Potential

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.