light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

ESENCJA ŚWITANIA

Rzadkie / Material

Esencja Świtania może zostać użyta do wypieczenia podarunków w świątecznym piekarniku Evy.

Możesz ją znaleźć, biorąc udział w aktywnościach i kończąc wyzwania w całym Układzie.

Dostępne tylko w trakcie Świtania.

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.