light.gg

LAS CZERWIENI

Legendarne / Emblem

Ten rzadki emblemat można znaleźć tylko po osiągnięciu określonego wyniku w nocnym szturmie „Drzewo prawdopodobieństwa”.

Źródło: ukończ nocny szturm „Drzewo prawdopodobieństwa”.

Emblem Previews

In Fireteam List

In Character Menus

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.