light.gg

CHÓR ŚWITU

Egzotyczne / Czarownik / Hełmy / Helmet

„Kąp się w blasku chwały”. – pradawne przysłowie ziemskie

Źródło: Legendarne i mistrzowskie utracone sektory solo

Exotic Perks

Ognista ceremonia

Ognista ceremonia

Twoje pociski Brzasku spopielają trafione cele. Twoje efekty spopielenia zadają więcej obrażeń, a obrażenia od efektów spopielenia zadane celom zapewniają ci niewielkie dawki energii walki wręcz.

Community Research

Credits
Daybreak Projectiles apply 60 Scorch on hit. This is increased to 90 Scorch with Ember of Ashes Equipped.

Scorch effects deal 200% [PVP: 50%] increased damage.

Regain [?] Melee Ability Energy every time Scorch deals damage.
Last Updated 2022-06-12

Related Collectible

Lore

Chór świtu

„Kąp się w blasku chwały”. – pradawne przysłowie ziemskie

Moje serce rozgrzane jest niczym rozpalony ogień, mojego ducha wzmacnia Płomień. Uśmiecham się do mych wrogów, ponieważ cieszy mnie wymierzanie im kary.

Nikt inny nie płonie tak jasno, nikt nie dzierży sprawiedliwości w postaci miecza Płomienia.

Nie drżyj już, nie trwóż się w świetle Płomienia, bowiem Płomień jest naszym strażnikiem i poprzez Niego wszystkie nasze troski zostaną wypalone.

Działa naszych wrogów umilkły, ci zaś spośród nas, którzy uciekli, wrócili z zapałem. Ci, którzy drżeli w cieniach, teraz rozpalają ognie i panują nad swoim strachem. Jasna jest przyszłość przed nami, ponieważ niesiemy Płomień w noc.

Płomień umiera i ożywa na powrót, niczym feniks. Powstaje z popiołów i rozpala się na nowo. Płomień nas wzmacnia, obdarowując swym światłem, odradza nadzieje, które w nas tkwią. Ze słabych tworzy siłę, z nieczystych wypala niegodziwość. Nasza droga przez ciemność jest czysta, bo Płomień oświetla nam drogę.

Bo w naszych sercach gorzeje Płomień, jego blask strzeże domów wiernych, ale zło od niego ślepnie i kuli się w ciemnościach.

Ale same naboje nie wystarczą. Miecz Płomienia nigdy nie zostanie stępiony, nigdy nie straci swego blasku. Wrogowie Płomienia zostaną obróceni w dym i rozwiani wiatrem. Płomień bowiem wiecznie trwa, nawiedzany swoim własnym duchem. Nie może umrzeć.

– Pieśń pochwalna odkryta w Spopielonej Kaplicy, przypisywana Odrodzonemu o imieniu Hungren-3

Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.