light.gg

PAKIET NEMEJSKIEGO ŁOWCY

Legendarne / Package

Zawiera pełen zestaw uniwersalnych zdobień nemejskiego Łowcy.

Cena pakietu zostanie pomniejszona o cenę każdego posiadanego już przedmiotu.

 
Name
Peleryna nemejska
Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmieni...
Buty nemejskie
Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmieni...
Kirys nemejski
Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmieni...
Hełm nemejski
Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmieni...
Rękawice nemejskie
Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmieni...
 
 
Sold By
Cost
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.