light.gg

PLATYNOWY RYBOŁÓW

Egzotyczne / Ship

Przecina wodę i próżnię z takim samym impetem.

Źródło: ulepszona nagroda karty wydarzenia

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.