light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

MIEJSCA DOCELOWE: SREBRO

Legendarne / Etap zadania

Wykorzystaj ten srebrny medal, aby otrzymać nagrody osobiste i klasowe na podium Zawodów Strażników w Wieży.

„Niech twoja klasa ma powód do dumy. Pokaż naszym wrogom, że nigdy nie odpuszczamy, nawet w czasie święta”. – naczelnik Zavala

Objectives

Wykorzystane medale:

1

Quest Steps

1. Służba publiczna

Zbieraj laury w dowolnym miejscach docelowych. Najazdy, szturmy i misje nie są wliczane do postępów. Laury twojej klasy = 3 punkty Laury innych klas = 1 punkt

2. Miejsca docelowe: srebro

Wykorzystaj ten srebrny medal, aby otrzymać nagrody osobiste i klasowe na podium Zawodów Strażników w Wieży.
 
Name
Srebrna nagroda Zawodów Strażników
Nagroda srebrnego szczebla za udział w Zawodach Strażników.
Postęp klasy
Zwiększa postępy twojej klasy w dzisiejszej rywalizacji o puchar Zawodów St...
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Wykorzystaj ten srebrny medal, aby otrzymać nagrody osobiste i klasowe na podium Zawodów Strażników w Wieży.",
  "name": "Miejsca docelowe: srebro",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/34e9b2e443eb0a8b9363da3762f10d3f.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [
  {
   "displayString": "Wymaga wyposażenia przedmiotu klasowego Zawodów Strażników.",
   "displayStyle": ""
  }
 ],
 "secondaryIcon": "/common/destiny2_content/icons/231e3de5344287b8fc5489a982470296.jpg",
 "secondaryOverlay": "/img/misc/missing_icon_d2.png",
 "secondarySpecial": "/img/misc/missing_icon_d2.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Etap zadania",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Etap zadania (Legendarne)",
 "displaySource": "„Niech twoja klasa ma powód do dumy. Pokaż naszym wrogom, że nigdy nie odpuszczamy, nawet w czasie święta”. – naczelnik Zavala",
 "tooltipStyle": "bounty",
 "action": {
  "verbName": "Porzuć",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 1345459588,
  "recoveryBucketTypeHash": 0,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "setData": {
  "itemList": [
   {
    "trackingValue": 100,
    "itemHash": 2994191442
   },
   {
    "trackingValue": 200,
    "itemHash": 2994191443
   }
  ],
  "trackingUnlockValueHash": 0,
  "abandonmentUnlockHash": 0,
  "requireOrderedSetItemAdd": true,
  "setIsFeatured": false,
  "setType": "quest_global",
  "questLineName": "Miejsca docelowe: srebro"
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "stats": {},
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 0
 },
 "value": {
  "itemValue": [
   {
    "itemHash": 617199187,
    "quantity": 1
   },
   {
    "itemHash": 2532801556,
    "quantity": 1
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0
   }
  ],
  "valueDescription": ""
 },
 "objectives": {
  "objectiveHashes": [
   3951138485
  ],
  "displayActivityHashes": [
   2166136261
  ],
  "requireFullObjectiveCompletion": true,
  "questlineItemHash": 2994191443,
  "narrative": "",
  "objectiveVerbName": "",
  "questTypeIdentifier": "quest_global",
  "questTypeHash": 3413310557,
  "completionRewardSiteHash": 0,
  "nextQuestStepRewardSiteHash": 0,
  "timestampUnlockValueHash": 0,
  "isGlobalObjectiveItem": false,
  "useOnObjectiveCompletion": false,
  "inhibitCompletionUnlockValueHash": 0,
  "perObjectiveDisplayProperties": [
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   }
  ],
  "displayAsStatTracker": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": true,
 "nonTransferrable": true,
 "itemCategoryHashes": [
  16
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 12,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "inventory_filtering.quest",
  "quest.seasonal"
 ],
 "hash": 2994191443,
 "index": 14893,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}