light.gg

OLEJ KOMBINATU

Zwykłe / Material

Zdobywane przez pokonywanie Kombinatu.

Składnik, który utwardza i zagęszcza wszystko, z czym się zetknie.

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.