light.gg

PAKIET UMÓWIONEGO FAKSYMILE

Legendarne / Package

Zawiera 3 akcesoria Sezonu Oporu.

Cena pakietu zostanie pomniejszona o cenę każdego posiadanego już przedmiotu.

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.