light.gg

STRÓJ SZABROWNIKA

Zwykłe / Łowca / Hełmy / Helmet

Strażnicy od wieków odwiedzali nowe krainy, podziwiali widoki i zabierali wszystko, co tylko się dało.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Duplicate Warning

This item appears to be a duplicate in the Bungie API. Be sure to check the other versions:
Scavenger Suit
SCAVENGER SUIT
Added in Season 1

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.