light.gg

NOWE SZTUCZKI

Egzotyczne / Intrinsic

Poprawiają skuteczność granatu skaczącego i zapewniają dodatkowy ładunek granatu. Granat skaczący zwraca energię po zadaniu obrażeń wrogom.

Community Research

Credits
Grants an extra Skip Grenade Charge.

Skip Grenade Drones chase enemies much more aggressively.

Drone hits grant 4.2% [PVP: 1.386%] Grenade Ability Energy. (Each drone can hit enemies 2-3 times)
Last Updated 2023-05-25

Perks

New Tricks

New Tricks

Improved Skip Grenade.
 
Name
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.