light.gg

KIERUNEK: DOM

Zwykłe / Czarownik / Buty / Leg Armor

Przygotuj się na spacer przez popiół i ogień.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.