light.gg

ROZŻARZENIE

Pospolite / Trait

Pokonanie celu rozprzestrzenia spopielenie na pobliskie cele.
Potężniejsi nieprzyjaciele i wrodzy Strażnicy zwiększają zasięg spopielenia.

Community Research

Credits
Kills apply 30 Scorch to enemies within [?] meters.
Ember of Ashes increases this to 40 Scorch.

Killing Powerful Combatants and Players increases the range to 8 meters.


Enhanced:
PVE: Scorch stacks increased to 40 and to 85 with Ember of Ashes equipped

PVP: Scorch stacks stay at 30 and are increased to 45 with Ember of Ashes equipped
Last Updated 2022-06-16

Objectives

Resonant Elements:

50000

 
Name
 
Name
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.