light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

POTĘGA FINEZJI

Pospolite / Zlecenie Tygla

Pokonaj 15 Strażników za pomocą karabinów zwiadowczych lub mieczy.

„Niechaj twój umysł będzie równie ostry, co miecz!”

– lord Shaxx

Objectives

Pokonani Strażnicy:

15

 
Name
Jasny pył
Pozostałości wspaniałych przedmiotów. Używany do zmieniania zawartości niek...
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Pokonaj 15 Strażników za pomocą karabinów zwiadowczych lub mieczy.",
  "name": "Potęga finezji",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/2ebf60a6b83c39284f12a3e967d2a18b.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Zlecenie Tygla",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Zlecenie Tygla (Zwykłe)",
 "displaySource": "„Niechaj twój umysł będzie równie ostry, co miecz!”\n\n– lord Shaxx",
 "tooltipStyle": "build",
 "action": {
  "verbName": "Porzuć",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "stackUniqueLabel": "events.spring.bounties.repeat_crucible.bounty8",
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 1345459588,
  "recoveryBucketTypeHash": 0,
  "tierTypeHash": 3340296461,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Zwykłe",
  "tierType": 2,
  "expirationTooltip": "Wygasa za: X",
  "expiredInActivityMessage": "Wygasło. Jeśli zlecenie nie zostało ukończone, zostanie usunięte w momencie powrotu na orbitę lub po rozpoczęciu nowej aktywności.",
  "expiredInOrbitMessage": "Wygasło. Zlecenie zostanie usunięte po opuszczeniu orbity.",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "stats": {},
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 0
 },
 "value": {
  "itemValue": [
   {
    "itemHash": 1858002338,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 2817410917,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": true
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   }
  ],
  "valueDescription": ""
 },
 "objectives": {
  "objectiveHashes": [
   3056264515
  ],
  "displayActivityHashes": [
   2166136261
  ],
  "requireFullObjectiveCompletion": true,
  "questlineItemHash": 0,
  "narrative": "",
  "objectiveVerbName": "Zakończ zlecenie",
  "questTypeIdentifier": "patrol_tier1",
  "questTypeHash": 18743735,
  "completionRewardSiteHash": 0,
  "nextQuestStepRewardSiteHash": 0,
  "timestampUnlockValueHash": 0,
  "isGlobalObjectiveItem": false,
  "useOnObjectiveCompletion": false,
  "inhibitCompletionUnlockValueHash": 0,
  "perObjectiveDisplayProperties": [
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   }
  ],
  "displayAsStatTracker": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": true,
 "itemCategoryHashes": [
  28,
  1784235469
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 26,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "inventory_filtering.bounty",
  "item_type.bounty"
 ],
 "traitHashes": [
  201433599,
  296614670
 ],
 "hash": 446341466,
 "index": 15540,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}