light.gg

OPOŃCZA RENEGATA

Pospolite / Łowca / Przedmioty klasowe / Hunter Cloak

Miasto cię nie definiuje. Znajdź własną drogę.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Duplicate Warning

This item appears to be a duplicate in the Bungie API. Be sure to check the other versions:
Renegade Hood
RENEGADE HOOD
Added in Season 1

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.