light.gg

ROZLICZENIE MIDHY

Legendarne / Fusion Rifle

„Teraz widzę, że wszystko umiera. Nawet… pamięć”. – Midha, Oblubienica Gwiazd

Recipe Potential

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.