light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

ULEPSZONY NIEZACHWIANY CELOWNIK LINIOWEGO KARABINU FUZYJNEGO

Legendarne / Cecha pancerza

Znacznie zmniejsza drgania spowodowane ostrzałem w trakcie celowania z liniowego karabinu fuzyjnego.

 
Name
Niesławne szaty Rzeźnika
Honor. Żyjesz dla honoru.
Napierśnik żelaznego hołdu
Żelaźni Lordowie jako pierwsi nazwali się Strażnikami Wędrowca i rasy ludzk...
Kombinezon bojowy Actium
Rozwiązanie sytuacji konfliktowych nr 3479: niech spoczywają tam, gdzie pad...
Gniewny napierśnik kulmistrza
„To, co zbudowaliśmy, nie wystarczy. Czarna Zbrojownia może być większa. Le...
Serce Świętego Płomienia
„Ty, który szukasz Kuźni: twoja podróż będzie długa, choć cel jest bliżej, ...
Szaty bogatego uczonego
„Przewidziałem, kto musi upaść, aby Imperium mogło wzrastać. Twoja wybitna,...
Szaty Przesilenia (majestatyczne)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Armamentarium
Na to poradzić można tylko w jeden sposób.
Promień Wieczoru
„Tak narysowany okrąg tworzy wyrwę, która wzmacnia energię planetarną i prz...
Niesławne szaty Agresora
Przemoc. Żyjesz dla przemocy.
Protokół „Gwiezdny ogień”
13,4 miliarda lat temu z ciemności wyłoniły się pierwsze gwiazdy, dając poc...
Kamizela wspomnień miecznika
„Moja matka robiła co mogła, aby zachować nasze tradycje, choć świat bardzo...
Niesławna kamizela Kolekcjonera
Współczucie. Żyjesz dla współczucia.
Niesławna kamizela Wartownika
Odwaga. Żyjesz dla odwagi.
Szaty wielkich łowów
Pragnę bezlitosności.
Tabard rozmarzonego świtu
„Istnieje miejsce, w którym przypominamy sobie, kim jesteśmy” – Imogen Rife
Chromatyczny ogień
„...znaleźliśmy je... Kryształowe sady Dione... prosimy o wsparcie... przes...
Napierśnik Przesilenia (majestatyczny)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Niesławne szaty Wartownika
Odwaga. Żyjesz dla odwagi.
Kamizela Przesilenia (majestatyczna)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Szaty Przesilenia (majestatyczne)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Napierśnik Przesilenia (majestatyczny)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Skrzydła Świętego Świtu
Nadejdzie dzień, gdy Światło nigdy nie zgaśnie.
Szaty Przesilenia (majestatyczne)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Niesławny napierśnik Agresora
Przemoc. Żyjesz dla przemocy.
Malinowy fart
> Nikt nie zginął, nosząc mnie na sobie.
# To prawda. Porzuca niegodnych, z...
Niesławna kamizela Agresora
Przemoc. Żyjesz dla przemocy.
Sangwiniczna alchemia
W krwi jest potęga.
Kamizela wielkich łowów
Pragnę śmiałości.
Niesławny napierśnik Kolekcjonera
Współczucie. Żyjesz dla współczucia.
Kamizela gwisina
„Wędrowiec wezwał mnie z powrotem. Powiedział mi, że moja praca po tej stro...
Kamizela żelaznego hołdu
Żelaźni Lordowie jako pierwsi nazwali się Strażnikami Wędrowca i rasy ludzk...
Serce najgłębszego Światła
Na granicy życia i światła, między śmiercią i zniszczeniem.
Kamizela Przesilenia (majestatyczna)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Szata żelaznego hołdu
Żelaźni Lordowie jako pierwsi nazwali się Strażnikami Wędrowca i rasy ludzk...
Napierśnik Przesilenia (majestatyczny)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Napierśnik rozmarzonego świtu
„Istnieje miejsce, w którym przypominamy sobie, kim jesteśmy” – Imogen Rife
Przepływ Raidena
Łączy się z synapsami (lub ich odpowiednikiem), by czerpać energię elektryc...
Niesławny napierśnik Rzeźnika
Honor. Żyjesz dla honoru.
Napierśnik bogatego pojedynkowicza
„Przewidziałem, kto musi upaść, aby Imperium mogło wzrastać. Twoje umiejętn...
Smoczy cień
„To dla mnie zaszczyt”. – Chalco Yong do Ikory Rey
Kamizela Przesilenia (majestatyczna)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Kamizela bogatego stalkera
„Przewidziałem, kto musi upaść, aby Imperium mogło wzrastać. Twoje umiejętn...
Niesławna kamizela Rzeźnika
Honor. Żyjesz dla honoru.
Szaty Przesilenia (majestatyczne)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Napierśnik Przesilenia (majestatyczny)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Odznaka Alpha Lupi
Ktokolwiek nas mija, robi to jedynie za naszą zgodą.
Szósty kojot
„Jeśli chcesz używać swojego starego imienia – nie mam z tym problemu. Tylk...
Kolczuga rozmarzonego świtu
„Istnieje miejsce, w którym przypominamy sobie, kim jesteśmy” – Imogen Rife
Wężowa osłona
Słuchaj uważnie, gdy wąż przemawia, bo język ma rozdwojony i słowa jego o p...
Szaty oddanego rusznikarza
„Broń z czarnego rynku nie jest z oczywistych względów zbyt popularnym tema...
Protokół feniksa
Nie żałuj umierającej gwiazdy. Jej śmierć rozpali nowe życie, a koło wykona...
Kamizela Przesilenia (majestatyczna)
Ukończ loch „Strzaskany Tron” w Śniącym Mieście w drużynie ogniowej złożone...
Niesławne szaty Kolekcjonera
Współczucie. Żyjesz dla współczucia.
Szaty Cienia
„Nic. Nic nas nie powstrzyma. Ty i ja jesteśmy filarami rzeczywistości, dop...
Niesławny napierśnik Wartownika
Odwaga. Żyjesz dla odwagi.
Kamizela Cienia
„Nic. Nic nas nie powstrzyma. Ty i ja powinniśmy odzyskać filary rzeczywist...
Napierśnik Cienia
„Nic. Nic nas nie powstrzyma. Ty i ja powinniśmy podtrzymywać filary rzeczy...
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Znacznie zmniejsza drgania spowodowane ostrzałem w trakcie celowania z liniowego karabinu fuzyjnego.",
  "name": "Ulepszony niezachwiany celownik liniowego karabinu fuzyjnego",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/c185ecb13f62372b0f996141cffd12ca.png",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Cecha pancerza",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Cecha pancerza (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Rozmontuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "actionTypeLabel": "shard",
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 1469714392,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "stats": {},
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 0
 },
 "quality": {
  "itemLevels": [],
  "qualityLevel": 0,
  "infusionCategoryName": "0",
  "infusionCategoryHash": 0,
  "infusionCategoryHashes": [],
  "progressionLevelRequirementHash": 0
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [],
  "plugCategoryIdentifier": "build_perk",
  "plugCategoryHash": 1760165654,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [
  {
   "requirementDisplayString": "",
   "perkHash": 3061811501,
   "perkVisibility": 0
  }
 ],
 "summaryItemHash": 3407672161,
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": true,
 "itemCategoryHashes": [
  59,
  303512563
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "hash": 1325595568,
 "index": 5465,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}