light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

GROMODZIERŻCA

Pospolite / Łowca / Podklasa Łowcy

Leć niczym błyskawica. Uderzaj niczym grom.

Objectives

Uderzenie nawałnicy:

1000

Piorunowy splot:

1000

Odpływ i przypływ:

1000

Lore

Gromodzierżca

Leć niczym błyskawica. Uderzaj niczym grom.

Nikt nie pamięta, kim był pierwszy z Gromodzierżców. Mało kto w ogóle pamięta Gromodzierżców. Czas nas niszczy, podobnie jak robi to ze wspomnieniami.

Jednak w najstraszniejszych dniach Mrocznego Wieku, gdy ludzkość była niemal całkiem bezbronna, to właśnie oni ćwiczyli swe ciała, by przyjmowały energię Wędrowca, by mogli przyzwać moc błyskawic i dzierżyć je w walce z Ciemnością niczym kostury.
Mówili: stań się błyskawicą.
Nie.
Mówili: stań się kosturem.
Nie.
Mówili: stań się bronią.
Na to przystaliśmy.

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "",
  "name": "Gromodzierżca",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/83c478558665bbadd251d80d3d05bc2e.png",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "secondaryIcon": "/common/destiny2_content/icons/7383937d38a990a7d223c0dcbc55e4a1.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/1334959255.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Podklasa Łowcy",
 "flavorText": "Leć niczym błyskawica. Uderzaj niczym grom.",
 "uiItemDisplayStyle": "ui_display_style_engram",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Podklasa Łowcy (Zwykłe)",
 "displaySource": "",
 "tooltipStyle": "build",
 "inventory": {
  "stackUniqueLabel": "v300.builds.hunter.arc0",
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 3284755031,
  "recoveryBucketTypeHash": 0,
  "tierTypeHash": 3340296461,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Zwykłe",
  "tierType": 2,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "statGroupHash": 3457215711,
  "stats": {},
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 0
 },
 "equippingBlock": {
  "uniqueLabelHash": 0,
  "equipmentSlotTypeHash": 3284755031,
  "attributes": 0,
  "equippingSoundHash": 0,
  "hornSoundHash": 0,
  "ammoType": 0,
  "displayStrings": [
   ""
  ]
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_specializations",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": ""
 },
 "objectives": {
  "objectiveHashes": [
   865575997,
   865575998,
   865575999
  ],
  "displayActivityHashes": [
   2166136261,
   2166136261,
   2166136261
  ],
  "requireFullObjectiveCompletion": true,
  "questlineItemHash": 0,
  "narrative": "",
  "objectiveVerbName": "",
  "questTypeIdentifier": "",
  "questTypeHash": 2166136261,
  "completionRewardSiteHash": 0,
  "nextQuestStepRewardSiteHash": 0,
  "timestampUnlockValueHash": 0,
  "isGlobalObjectiveItem": false,
  "useOnObjectiveCompletion": false,
  "inhibitCompletionUnlockValueHash": 0,
  "perObjectiveDisplayProperties": [
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   },
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   },
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   }
  ],
  "displayAsStatTracker": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "talentGrid": {
  "talentGridHash": 2682165958,
  "itemDetailString": "Szczegóły",
  "buildName": "arc_hunter",
  "hudDamageType": 2,
  "hudIcon": "a_arc_staff"
 },
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "loreHash": 1334959255,
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": true,
 "itemCategoryHashes": [
  23,
  50,
  52
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 16,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 1,
 "breakerType": 0,
 "equippable": true,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.light_subclass"
 ],
 "traitHashes": [
  1629967954
 ],
 "hash": 1334959255,
 "index": 2144,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}