light.gg

WSTĘGA OGNIA

Zwykłe / Tytan / Przedmioty klasowe / Titan Mark

Callisto Yin wyniosła Zwycięski Ogień z upadającego Miasta na swojej płonącej wstędze.

Źródło: otrzymywane podczas zdobywania poziomów doświadczenia.

Duplicate Warning

This item appears to be a duplicate in the Bungie API. Be sure to check the other versions:
Mark of the Fire
MARK OF THE FIRE
Added in Season 1

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.