light.gg

NIESUBORDYNACJA

Legendarne / Weapon Ornament

Użyj tego zdobienia, aby zmienić wygląd Łańcucha dowodzenia. Kiedy otrzymasz zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.

Źródło: ukończ mecze Gambitu i zdobywaj pakiety awansu rangi od Włóczęgi.

Related Collectible

 
Name
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.