light.gg

GDZIE WZROK NIE SIĘGA

Legendarne / Transmat Effect

Modyfikacje systemów teleportacji twojego statku, dzięki którym zawsze będziesz się zjawiać w pięknym stylu.

Źródło: nagroda w przepustce sezonowej

Perks

Beyond Sight

Beyond Sight

Adds a beyond sight appearance to your transmat effects.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.