light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

ZDELEGALIZOWANA WSTĘGA AGRESORA

Legendarne / Tytan / Unknown / Wstęga Tytana

Gdy nadejdzie kres… Czy zabijesz dla niego, Tytanie?

Losowe cechy: tego przedmiotu nie można ponownie zdobyć z Kolekcji.

Agresor +2

Agresor +2

Wyposaż się w kilka elementów z tego zestawu, aby odblokować cechy zestawu Gambitu Prime.

Perks

Curated Roll

Not all curated rolls actually drop in-game. Learn more

Random Rolls

Item is eligible for random rolls. Learn more

Other Sockets

Lore

Zdelegalizowana wstęga Agresora

Gdy nadejdzie kres… Czy oczyścisz dla niego drogę, Tytanie?

„Była niczym wąż” – włóczęga z Mrocznego Wieku.

**

Pierwszą rzeczą, która uderzyła go, gdy ją poznał, był jej tatuaż. Wijący się wokół ramienia wąż. Przypomni sobie o tym wężu, gdy będzie poszukiwał symbolu, który pozwoliłby mu zmotywować walczących w innym życiu. W grze, którą nazwie Gambit.

To działo się w czasach przed powstaniem miejsca zwanego Ostatnim Bezpiecznym Miastem. Był prawdziwym włóczęgą, snuł się z miejsca na miejsce niczym dym. Niektórzy tak go właśnie przezwali: Włóczęga. Miał wiele imion, ale nie używał żadnego z nich.

Znała go jako Eli. Gdy spotkali się po raz drugi, zapytał:

– Zatańczymy, zanim odejdziesz?

– Nie teraz – odparła.

– Zaraz, co ja takiego powiedziałem?

– „Zatańczymy?” – powtórzyła.

– Z chęcią – rzekł i podszedł z wyciągniętą dłonią.

Zaśmiała się.

Mężczyzna się zatrzymał.

– Nigdy jeszcze mi się to nie udało – powiedział.

Dołączył do niej w Straży Pielgrzymów. Walczyli ramię w ramię. Ocalił jej życie. Ona ocaliła jego.

Był przekonany, że jest jego najlepszą przyjaciółką.

Mylił się. W końcu zobaczył ją po raz ostatni.

W każdym razie taką, jaką była wówczas.

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Gdy nadejdzie kres… Czy zabijesz dla niego, Tytanie?",
  "name": "Zdelegalizowana wstęga Agresora",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/e89e475833974bb365446ddc7b975ff0.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 1320196651,
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/3038467651.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Wstęga Tytana",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Wstęga Tytana (Legendarne)",
 "displaySource": "Losowe cechy: tego przedmiotu nie można ponownie zdobyć z Kolekcji.",
 "action": {
  "verbName": "Rozmontuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "actionTypeLabel": "shard",
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 1585787867,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "statGroupHash": 3128068143,
  "stats": {
   "3897883278": {
    "statHash": 3897883278,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0
   },
   "1935470627": {
    "statHash": 1935470627,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0
   },
   "1885944937": {
    "statHash": 1885944937,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0
   }
  },
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 3897883278
 },
 "equippingBlock": {
  "uniqueLabelHash": 0,
  "equipmentSlotTypeHash": 1585787867,
  "attributes": 0,
  "equippingSoundHash": 0,
  "hornSoundHash": 0,
  "ammoType": 0,
  "displayStrings": [
   ""
  ]
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 662199250,
    "dyeHash": 1235623510
   },
   {
    "channelHash": 1367384683,
    "dyeHash": 1022919959
   },
   {
    "channelHash": 218592586,
    "dyeHash": 2246447382
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 3927201721
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": ""
 },
 "quality": {
  "itemLevels": [],
  "qualityLevel": 0,
  "infusionCategoryName": "4159907129",
  "infusionCategoryHash": 4159907129,
  "infusionCategoryHashes": [
   4159907129
  ],
  "progressionLevelRequirementHash": 3768955166
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "sockets": {
  "detail": "Szczegóły",
  "socketEntries": [
   {
    "socketTypeHash": 3497077129,
    "singleInitialItemHash": 3588389153,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 1178,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 3477022904,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": true,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 0,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": false
   },
   {
    "socketTypeHash": 2584738475,
    "singleInitialItemHash": 2600899007,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": true,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 501110267,
    "singleInitialItemHash": 3130025792,
    "reusablePlugItems": [
     {
      "plugItemHash": 2572873173
     },
     {
      "plugItemHash": 2572873174
     },
     {
      "plugItemHash": 2572873175
     },
     {
      "plugItemHash": 2572873168
     },
     {
      "plugItemHash": 2572873169
     },
     {
      "plugItemHash": 3130025792
     },
     {
      "plugItemHash": 3130025795
     },
     {
      "plugItemHash": 3130025794
     },
     {
      "plugItemHash": 3130025797
     },
     {
      "plugItemHash": 3130025796
     },
     {
      "plugItemHash": 3789923091
     },
     {
      "plugItemHash": 3789923088
     },
     {
      "plugItemHash": 3789923089
     },
     {
      "plugItemHash": 3789923094
     },
     {
      "plugItemHash": 3789923095
     },
     {
      "plugItemHash": 1576279486
     },
     {
      "plugItemHash": 1576279485
     },
     {
      "plugItemHash": 1576279484
     },
     {
      "plugItemHash": 1576279483
     },
     {
      "plugItemHash": 1576279482
     }
    ],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": true,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 3,
    "reusablePlugSetHash": 3013079054,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 2321980680,
    "singleInitialItemHash": 1335424933,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": true,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 7,
    "reusablePlugSetHash": 4,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1255556128,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 0,
    "randomizedPlugSetHash": 455232134,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 2130769292,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 0,
    "randomizedPlugSetHash": 200767447,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "intrinsicSockets": [
   {
    "plugItemHash": 3690882495,
    "socketTypeHash": 2862175931,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "socketCategories": [
   {
    "socketCategoryHash": 2518356196,
    "socketIndexes": [
     0,
     1,
     6,
     7
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 590099826,
    "socketIndexes": [
     3,
     4
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 1926152773,
    "socketIndexes": [
     5
    ]
   }
  ]
 },
 "talentGrid": {
  "talentGridHash": 521135891,
  "itemDetailString": "Szczegóły",
  "hudDamageType": 1
 },
 "investmentStats": [
  {
   "statTypeHash": 3897883278,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1935470627,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1885944937,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  }
 ],
 "perks": [],
 "loreHash": 1228816038,
 "summaryItemHash": 3407672161,
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  22,
  49,
  20
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 2,
 "itemSubType": 30,
 "classType": 0,
 "breakerType": 0,
 "equippable": true,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "armor_type.class",
  "item_type.armor",
  "mamba_role.invader"
 ],
 "hash": 3038467651,
 "index": 7041,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}