light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

PIACH I SŁOŃCE

Egzotyczne / Zdobienie broni

Użyj tego zdobienia, aby zmienić wygląd Wybrańca Wędrowca. Kiedy otrzymasz zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.

 
Name
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Użyj tego zdobienia, aby zmienić wygląd Wybrańca Wędrowca. Kiedy otrzymasz zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.",
  "name": "Piach i słońce",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/ab050573ffb312f6a2b2538a20d4eb27.jpg",
  "highResIcon": "/common/destiny2_content/icons/a2f1d197df487a1e3eeb5d79b6fb8e0b.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 2943474750,
 "iconWatermark": "/common/destiny2_content/icons/796813aa6cf8afe55aed4efc2f9c609b.png",
 "iconWatermarkShelved": "/common/destiny2_content/icons/49dc693c5f3411b9638b97f38a70b69f.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/3365127084.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Zdobienie broni",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Zdobienie broni (Egzotyczne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Odblokuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": true,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 999,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 2759499571,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Egzotyczne",
  "tierType": 6,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 1667433279,
    "dyeHash": 1442071914
   },
   {
    "channelHash": 1667433278,
    "dyeHash": 1442071915
   },
   {
    "channelHash": 1667433277,
    "dyeHash": 1442071912
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 3365127084
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [
   {
    "failureMessage": "Wymag. przedmiot do modyf."
   }
  ],
  "plugCategoryIdentifier": "v490_new_sidearm0_skins",
  "plugCategoryHash": 1064681482,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false,
  "applyStatsToSocketOwnerItem": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  56,
  52,
  59,
  3124752623,
  610365472
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 21,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.weapon_ornament"
 ],
 "hash": 3365127084,
 "index": 12232,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}