light.gg

DOBROCZYNNE PRZEPEŁNIENIE

Crota's End Mod

Cechy tej modyfikacji aktywne są jedynie w najeździe „Koniec Croty”.

Kolejne kopie tej modyfikacji kumulują się i poprawiają jej efekt.

Źródło: najazd „Koniec Croty”

Requires 1 of ANY energy

Stats

Koszt: dowolny typ energii
1
Credits

Perks

Benevolent Overflow

Benevolent Overflow

While Engulfed in Light, dying or having the Chalice of Light taken from you creates a burst of healing around you. Multiple copies of this mod stack to increase the radius and potency of healing.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.