light.gg

ZBIORNIK CIEPŁA

Pospolite / Trait

Obrażenia od przegrzania są zmniejszone, gdy nie celujesz przez przyrządy.

 
Name
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.