light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

GRA KOŃCOWA

Rzadkie / Cotygodniowe zlecenie Prób

Kończ mecze i rundy. Zwycięstwa w Próbach Ozyrysa zapewniają najbardziej efektywne postępy.

„Naszą powinnością jest poddawać się próbom, by zajść jeszcze wyżej i sprostać nowym obowiązkom”. – Yara Croy

Objectives

Postęp:

100

 
Name
Migot
Waluta Miasta. Programowalna materia, wykorzystywana jako materiał rzemieśl...
 
 
Sold By
Cost
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Kończ mecze i rundy. Zwycięstwa w Próbach Ozyrysa zapewniają najbardziej efektywne postępy.",
  "name": "Gra końcowa",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/8e2b788e489d8729942d05af786979b4.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Cotygodniowe zlecenie Prób",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Cotygodniowe zlecenie Prób (Rzadkie)",
 "displaySource": "„Naszą powinnością jest poddawać się próbom, by zajść jeszcze wyżej i sprostać nowym obowiązkom”. – Yara Croy",
 "tooltipStyle": "build",
 "action": {
  "verbName": "Porzuć",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "stackUniqueLabel": "trials.bounties.weekly.matches_rounds",
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 1345459588,
  "recoveryBucketTypeHash": 0,
  "tierTypeHash": 2127292149,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Rzadkie",
  "tierType": 4,
  "expirationTooltip": "Wygasa za: X",
  "expiredInActivityMessage": "Wygasło. Jeśli zlecenie nie zostało ukończone, zostanie usunięte w momencie powrotu na orbitę lub po rozpoczęciu nowej aktywności.",
  "expiredInOrbitMessage": "Wygasło. Zlecenie zostanie usunięte po opuszczeniu orbity.",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "stats": {},
  "hasDisplayableStats": false,
  "primaryBaseStatHash": 0
 },
 "value": {
  "itemValue": [
   {
    "itemHash": 3582080006,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 3085039018,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   },
   {
    "itemHash": 0,
    "quantity": 0,
    "hasConditionalVisibility": false
   }
  ],
  "valueDescription": ""
 },
 "objectives": {
  "objectiveHashes": [
   3636478928
  ],
  "displayActivityHashes": [
   2166136261
  ],
  "requireFullObjectiveCompletion": true,
  "questlineItemHash": 0,
  "narrative": "",
  "objectiveVerbName": "Zakończ zlecenie",
  "questTypeIdentifier": "patrol_tier1",
  "questTypeHash": 18743735,
  "completionRewardSiteHash": 0,
  "nextQuestStepRewardSiteHash": 0,
  "timestampUnlockValueHash": 0,
  "isGlobalObjectiveItem": false,
  "useOnObjectiveCompletion": false,
  "inhibitCompletionUnlockValueHash": 0,
  "perObjectiveDisplayProperties": [
   {
    "displayOnItemPreviewScreen": false
   }
  ],
  "displayAsStatTracker": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": true,
 "itemCategoryHashes": [
  1784235469
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 26,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "inventory_filtering.bounty",
  "item_type.bounty"
 ],
 "traitHashes": [
  201433599,
  296614670
 ],
 "hash": 45262603,
 "index": 15647,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}