light.gg

TYRAN

Legendarne / Emblem
Źródło: najazd „Upadek króla”

Emblem Previews

In Fireteam List

In Character Menus

Related Collectible

 
Triumph
Królobójstwo
Ukończ najazd „Upadek króla” i wszystkie wyzwania potyczek w ciągu pierwszy...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.