light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

PEWNA PRZYSZŁOŚĆ 10

Legendarne / Broń ciężka / Miecz

Spójrz, kto tu stoi niczym bóg, żądając niebiańskiej chwały!
Zniszcz go, gdyż kłamstwa rzuca ci. Zniszcz, by znów stał się mały!

Przystosowana konstrukcja

Przystosowana konstrukcja

Wszechstronny i niezawodny. Użyj przycisku , aby wykonać cios z dołu.
En garde

En garde

Szybkie ataki wykonane natychmiastowo po zamianie broni na ten miecz dają dodatkowe obrażenia.

Weapon Stats

Prędkość ciosu
46
Siła rażenia
62
Zasięg
46
Wydajność
55
Obrona
46
Zasób amunicji 60

Hidden Stats

Przybliżenie
0

Perks

Curated Roll

Not all curated rolls actually drop in-game. Learn more

Your Rolls

Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!

Let's Go

Modifications

Lore

Pewna przyszłość 10

Spójrz, kto tu stoi niczym bóg, żądając niebiańskiej chwały! Zniszcz go, gdyż kłamstwa rzuca ci. Zniszcz, by znów stał się mały!

Fragment dzieł Ozyrysa

…nie było łatwo zdobyć się na tę przezorność. Przepowiednie są bardzo zdradliwe: zmieniają przyszłość, którą wieszczą. Gdy prorok dzieli się swą wiedzą o nadchodzącym wydarzeniu, czy to dobrym, czy złym, zawsze znajdą się tacy, którzy będą pragnęli jej zapobiec. Jeśli powiesz za mało, twoje słowa nie będą miały znaczenia. Jeśli za dużo, dasz swoim wrogom broń do ręki. Musisz powiedzieć dokładnie tyle, ile powinni usłyszeć ci, którzy pragną słuchać.

Zrobiłem, co w mojej mocy. Reszta należy do ciebie. Musisz mi zaufać.

Musisz zaufać sobie.

Ozyrys

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Spójrz, kto tu stoi niczym bóg, żądając niebiańskiej chwały!\nZniszcz go, gdyż kłamstwa rzuca ci. Zniszcz, by znów stał się mały!",
  "name": "Pewna przyszłość 10",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/06a14e75572dd3c5e927e5f1c4bb6011.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 1105208971,
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/1490571337.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Miecz",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Miecz (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Rozmontuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "actionTypeLabel": "shard",
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 953998645,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "statGroupHash": 1466988355,
  "stats": {
   "1480404414": {
    "statHash": 1480404414,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1935470627": {
    "statHash": 1935470627,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1885944937": {
    "statHash": 1885944937,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "3555269338": {
    "statHash": 3555269338,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "2837207746": {
    "statHash": 2837207746,
    "value": 46,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "4043523819": {
    "statHash": 4043523819,
    "value": 62,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1240592695": {
    "statHash": 1240592695,
    "value": 46,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "2762071195": {
    "statHash": 2762071195,
    "value": 55,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "209426660": {
    "statHash": 209426660,
    "value": 46,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "925767036": {
    "statHash": 925767036,
    "value": 60,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "3871231066": {
    "statHash": 3871231066,
    "value": 50,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   }
  },
  "hasDisplayableStats": true,
  "primaryBaseStatHash": 1480404414
 },
 "equippingBlock": {
  "uniqueLabelHash": 0,
  "equipmentSlotTypeHash": 953998645,
  "attributes": 0,
  "equippingSoundHash": 0,
  "hornSoundHash": 0,
  "ammoType": 3,
  "displayStrings": [
   ""
  ]
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 752371437,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 1667433279,
    "dyeHash": 3721508927
   },
   {
    "channelHash": 1667433278,
    "dyeHash": 3721508926
   },
   {
    "channelHash": 1667433277,
    "dyeHash": 3721508925
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 1490571337
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": ""
 },
 "quality": {
  "itemLevels": [],
  "qualityLevel": 0,
  "infusionCategoryName": "2865487836",
  "infusionCategoryHash": 2865487836,
  "infusionCategoryHashes": [
   2865487836
  ],
  "progressionLevelRequirementHash": 3157915980
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "sockets": {
  "detail": "Szczegóły",
  "socketEntries": [
   {
    "socketTypeHash": 3956125808,
    "singleInitialItemHash": 4172267910,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 278,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 193067693,
    "singleInitialItemHash": 3666208348,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 816,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1218454666,
    "singleInitialItemHash": 3625355092,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 448,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 2614797986,
    "singleInitialItemHash": 1685431615,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 380,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1466776700,
    "singleInitialItemHash": 2273483223,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": false
   },
   {
    "socketTypeHash": 1288200359,
    "singleInitialItemHash": 4248210736,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 0,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": false
   },
   {
    "socketTypeHash": 664344590,
    "singleInitialItemHash": 236077174,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": true,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 5,
    "reusablePlugSetHash": 144918107,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "intrinsicSockets": [
   {
    "plugItemHash": 3690882495,
    "socketTypeHash": 1158395763,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "socketCategories": [
   {
    "socketCategoryHash": 4241085061,
    "socketIndexes": [
     0,
     1,
     2,
     3
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 2685412949,
    "socketIndexes": [
     4,
     7
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 2048875504,
    "socketIndexes": [
     5
    ]
   }
  ]
 },
 "talentGrid": {
  "talentGridHash": 521135891,
  "itemDetailString": "Szczegóły",
  "hudDamageType": 1
 },
 "investmentStats": [
  {
   "statTypeHash": 1480404414,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1935470627,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1885944937,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 3555269338,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 2837207746,
   "value": 40,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 4043523819,
   "value": 55,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1240592695,
   "value": 40,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 2762071195,
   "value": 50,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 209426660,
   "value": 40,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 925767036,
   "value": 50,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 3871231066,
   "value": 50,
   "isConditionallyActive": false
  }
 ],
 "perks": [],
 "loreHash": 1490571337,
 "summaryItemHash": 3520001075,
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  4,
  1,
  54
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 3,
 "itemSubType": 18,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": true,
 "damageTypeHashes": [
  1847026933
 ],
 "damageTypes": [
  3
 ],
 "defaultDamageType": 3,
 "defaultDamageTypeHash": 1847026933,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.weapon",
  "weapon_type.sword"
 ],
 "hash": 1490571337,
 "index": 3662,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}