light.gg

KOLBA PRZECIWWAGI

Legendarne / Weapon Mod

Zmniejsza odchylenia odrzutu broni.

Wymaga 6. rangi Strażnika: mistrzowska broń

Stats

Kierunek odrzutu
15
Credits

Community Research

Credits
+15 Recoil Direction.

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.