light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

PAMIĘĆ BERENGERA

Legendarne / Broń ciężka / Granatnik

Zajmij miejsce wśród bohaterów.

Szybkostrzelna konstrukcja

Szybkostrzelna konstrukcja

Większe rezerwy amunicji. Nieco szybsze przeładowanie, gdy magazynek jest pusty.
Kabura z autoładowaniem

Kabura z autoładowaniem

Po krótkim czasie schowana broń automatycznie się przeładowuje.

Weapon Stats

Stabilność
32
Szybkość dobycia
24
Prędk. przeładowania
29
Prędkość pocisku
53
Promień wybuchu
15
Pocisków na min 150
Magazynek 5

Hidden Stats

Asysta celowania
30
Pojemność ekwipunku
28
Przybliżenie
13
Kierunek odrzutu
70
Bounce Intensity
30
Bounce DirectionTends Left

Perks

Curated Roll

Not all curated rolls actually drop in-game. Learn more

Your Rolls{{RollCountString()}}

Sign in to see the rolls you own for this weapon
and compare them against community suggested rolls!

Let's Go
 
Name
Engram Tygla
Zawiera nagrodę za twoje starania w Tyglu.
Świetlisty engram
Engram ze skomplikowanymi oznaczeniami. Kryptarcha powinien być w stanie go...
Engram Taktyka Straży Przedniej
Zawiera nagrodę za pomoc Zavali w wyeliminowaniu głównych celów.
Engram Taktyka Straży Przedniej
Zawiera nagrodę za pomoc Zavali w wyeliminowaniu głównych celów.
Engram Nessusa
Zawiera nagrodę za twoje starania w Dolinie Arkadyjskiej na Nessusie.
Sprzęt ogólny
Broń, pancerze i barwy, które nie są związane z frakcjami i które można zna...
Engram Badań Straży Przedniej
Zawiera nagrodę za pomoc udzieloną Ikorze Rey w badaniach.
Engram EMS
Zawiera nagrodę za twoje starania w Europejskiej Martwej Strefie.
Engram Tygla
Zawiera nagrodę za twoje starania w Tyglu.
Legendarny engram
Engram ze skomplikowanymi znacznikami. Kryptarcha powinien być w stanie go ...
Engram Nessusa
Zawiera nagrodę za twoje starania w Dolinie Arkadyjskiej na Nessusie.
Legendarny engram
Engram ze skomplikowanymi znacznikami. Kryptarcha powinien być w stanie go ...
Engram Badań Straży Przedniej
Zawiera nagrodę za pomoc udzieloną Ikorze Rey w badaniach.
Engram EMS
Zawiera nagrodę za twoje starania w Europejskiej Martwej Strefie.
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "",
  "name": "Pamięć Berengera",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/d330834cbda57c8e064afa07773bf73c.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 2287445847,
 "secondaryIcon": "/common/destiny2_content/icons/8516a3a35697546fc0c8e8b4ab83aae6.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/1983332562.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Granatnik",
 "flavorText": "Zajmij miejsce wśród bohaterów.",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Granatnik (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Rozmontuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "actionTypeLabel": "shard",
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 953998645,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": true,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "stats": {
  "disablePrimaryStatDisplay": false,
  "statGroupHash": 1619480249,
  "stats": {
   "1480404414": {
    "statHash": 1480404414,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1935470627": {
    "statHash": 1935470627,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1885944937": {
    "statHash": 1885944937,
    "value": 0,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "3555269338": {
    "statHash": 3555269338,
    "value": 13,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "4284893193": {
    "statHash": 4284893193,
    "value": 150,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "3614673599": {
    "statHash": 3614673599,
    "value": 15,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "2523465841": {
    "statHash": 2523465841,
    "value": 53,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "155624089": {
    "statHash": 155624089,
    "value": 32,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "3871231066": {
    "statHash": 3871231066,
    "value": 5,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "4188031367": {
    "statHash": 4188031367,
    "value": 29,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1931675084": {
    "statHash": 1931675084,
    "value": 28,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "943549884": {
    "statHash": 943549884,
    "value": 24,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "1345609583": {
    "statHash": 1345609583,
    "value": 30,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   },
   "2715839340": {
    "statHash": 2715839340,
    "value": 70,
    "minimum": 0,
    "maximum": 0,
    "displayMaximum": 100
   }
  },
  "hasDisplayableStats": true,
  "primaryBaseStatHash": 1480404414
 },
 "equippingBlock": {
  "uniqueLabelHash": 0,
  "equipmentSlotTypeHash": 953998645,
  "attributes": 0,
  "equippingSoundHash": 0,
  "hornSoundHash": 0,
  "ammoType": 3,
  "displayStrings": [
   ""
  ]
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 1132952597,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 1667433279,
    "dyeHash": 1587127130
   },
   {
    "channelHash": 1667433278,
    "dyeHash": 546028753
   },
   {
    "channelHash": 1667433277,
    "dyeHash": 1749327140
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 1983332562
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": ""
 },
 "quality": {
  "itemLevels": [],
  "qualityLevel": 0,
  "infusionCategoryName": "2865487836",
  "infusionCategoryHash": 2865487836,
  "infusionCategoryHashes": [
   2865487836
  ],
  "progressionLevelRequirementHash": 3157915980,
  "currentVersion": 0,
  "versions": [
   {
    "powerCapHash": 1862490583
   }
  ],
  "displayVersionWatermarkIcons": [
   "/common/destiny2_content/icons/dd71a9a48c4303fd8546433d63e46cc7.png"
  ]
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "sockets": {
  "detail": "Szczegóły",
  "socketEntries": [
   {
    "socketTypeHash": 3956125808,
    "singleInitialItemHash": 2353477480,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 334,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1656112293,
    "singleInitialItemHash": 1478423395,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 478,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 4246926293,
    "singleInitialItemHash": 3373736292,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 479,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 2614797986,
    "singleInitialItemHash": 3300816228,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 6,
    "reusablePlugSetHash": 294,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1466776700,
    "singleInitialItemHash": 3728733956,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": false
   },
   {
    "socketTypeHash": 0,
    "singleInitialItemHash": 0,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 1,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": false
   },
   {
    "socketTypeHash": 1288200359,
    "singleInitialItemHash": 4248210736,
    "reusablePlugItems": [
     {
      "plugItemHash": 4248210736
     }
    ],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": false,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 7,
    "reusablePlugSetHash": 3841308088,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   },
   {
    "socketTypeHash": 1964065594,
    "singleInitialItemHash": 236077174,
    "reusablePlugItems": [],
    "preventInitializationOnVendorPurchase": true,
    "preventInitializationWhenVersioning": false,
    "hidePerksInItemTooltip": false,
    "plugSources": 5,
    "reusablePlugSetHash": 144918107,
    "overridesUiAppearance": false,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "intrinsicSockets": [
   {
    "plugItemHash": 3690882495,
    "socketTypeHash": 2417061929,
    "defaultVisible": true
   }
  ],
  "socketCategories": [
   {
    "socketCategoryHash": 3956125808,
    "socketIndexes": [
     0
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 4241085061,
    "socketIndexes": [
     1,
     2,
     3
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 2685412949,
    "socketIndexes": [
     4,
     7
    ]
   },
   {
    "socketCategoryHash": 2048875504,
    "socketIndexes": [
     6
    ]
   }
  ]
 },
 "talentGrid": {
  "talentGridHash": 521135891,
  "itemDetailString": "Szczegóły",
  "hudDamageType": 1
 },
 "investmentStats": [
  {
   "statTypeHash": 1480404414,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1935470627,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1885944937,
   "value": 0,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 3555269338,
   "value": 13,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 4284893193,
   "value": 80,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 3614673599,
   "value": 20,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 2523465841,
   "value": 48,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 155624089,
   "value": 24,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 3871231066,
   "value": 50,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 4188031367,
   "value": 21,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1931675084,
   "value": 28,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 943549884,
   "value": 16,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 1345609583,
   "value": 30,
   "isConditionallyActive": false
  },
  {
   "statTypeHash": 2715839340,
   "value": 70,
   "isConditionallyActive": false
  }
 ],
 "perks": [],
 "summaryItemHash": 3520001075,
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  4,
  1,
  153950757
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 3,
 "itemSubType": 23,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": true,
 "damageTypeHashes": [
  3454344768
 ],
 "damageTypes": [
  4
 ],
 "defaultDamageType": 4,
 "defaultDamageTypeHash": 3454344768,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "foundry.hakke",
  "item_type.weapon",
  "weapon_type.grenade_launcher"
 ],
 "traitHashes": [
  2210483526,
  4021177463,
  512274955
 ],
 "hash": 1983332562,
 "index": 2924,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}