light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

PROJEKCJA BYKA

Legendarne / Duchowa projekcja

Wyposaż się w ten przedmiot, by zmienić efekt projekcji swojego Ducha.

 
Name
Pakiet projekcji Sezonu Wybrańców
Zawiera 5 projekcji Ducha Sezonu Wybrańców.
Cena pakietu zostanie pomniejs...
 
Name
Obudowa odważnych
Dla Duchów z artystyczną werwą.
Obudowa żniw Canaan
Dla Duchów, które nie znają głodu.
Obudowa błyszczącej rozgwiazdy
Dla Duchów, które chcą spędzić trochę więcej czasu na plaży.
Obudowa techno-drozda
Dla Duchów, które chcą być stylowo aerodynamiczne.
Obudowa kamiennego amalgamatu
Dla Duchów, które żyją ponownie.
Obudowa dziewięciu żyć
Dla Duchów, które pomagają własnemu szczęściu.
Obudowa proroka
Dla Duchów, które czekają, by nadszedł ich czas.
Obudowa kuriera Ucztowania
Dla Duchów, które wspierają wiosenną linię dostaw.
Obudowa czarnej ósemki
Dla Duchów, które chcą udzielać porad.
Podstępna obudowa
Dla Duchów z talentem do krycia się.
Obudowa poszukiwacza słońca
Dla Duchów, które żyją na horyzoncie.
Obudowa runy Ufsilon
Dla Duchów, które zawsze są przydatne.
Rosła obudowa
Dla Duchów, które poświęciły wiele czasu na poszukiwania.
Obudowa zimorodka
Dla Duchów, które są dumne ze swego wspaniałego upierzenia.
Obudowa królicy
Dla Duchów, które wolą na nowo tworzyć stare tradycje wiosenne.
Obudowa Wieku Jutra
Dla Duchów, które potrafią wyobrazić sobie wspanialszą przyszłość.
Wykluwająca się obudowa
Dla Duchów, które szanują nowe życie – zwinięte i oczekujące.
Klasyczna obudowa fali dźwiękowej
Dla Duchów, które lubią lekko przerobione klasyki.
Obudowa zatrutego kuriera
Dla Duchów, które wspierają linię dostaw VEIST.
Obudowa Sybilli
Dla Duchów, które trzymają tajemnice po wieczność.
Obudowa bagna likantropii
Dla Duchów, które skrywają w sobie bestię.
Liliowa obudowa
Dla Duchów, które dostarczają ciepło innego rodzaju.
Obudowa bujnej nieskończoności
Dla Duchów, które kipią od odnowionej energii.
Obudowa niebieskiego księżyca
Dla Duchów, które wiedzą jak rzadka jest prawdziwa przyjaźń.
Obudowa zatroskanego
Dla Duchów, które nie potrafią przestać myśleć.
More than 100 items found - list trimmed.
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Wyposaż się w ten przedmiot, by zmienić efekt projekcji swojego Ducha.",
  "name": "Projekcja byka",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/2eba288f618d409f735205400cf8ae8c.jpg",
  "iconSequences": [
   {
    "frames": [
     "/common/destiny2_content/icons/b6190da519604bd487f4cd8ccc1980b1.jpg"
    ]
   },
   {
    "frames": [
     "/common/destiny2_content/icons/3b52a5b9e6ecd8ed2539d1b099f285e8.png"
    ]
   }
  ],
  "highResIcon": "/common/destiny2_content/icons/e617d64c91ef6e777c360eacb42e0bb5.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "iconWatermark": "/common/destiny2_content/icons/6a52f7cd9099990157c739a8260babea.png",
 "iconWatermarkShelved": "/common/destiny2_content/icons/e197b731c11556b17664b90a87dd0c11.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Duchowa projekcja",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Duchowa projekcja (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Odblokuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": true,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 1,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 3065522224
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [],
  "plugCategoryIdentifier": "hologram",
  "plugCategoryHash": 2272427828,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false,
  "applyStatsToSocketOwnerItem": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  59,
  1404791674,
  1449602859
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.ghost_hologram"
 ],
 "traitHashes": [
  264158114
 ],
 "hash": 3065522224,
 "index": 13291,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}