light.gg

WYPACZONE STOSINY

Legendarne / Shader

Nałóż te barwy, aby zmienić kolor sprzętu.

Źródło: najazd „Koniec Croty”

Shader Preview

This shader does not have a preview yet, but you can help!

Learn How

Related Collectible

 
Triumph
Zdobycze z podboju
Splądruj wszystkie ukryte skrzynie w najeździe „Koniec Croty”.
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.