light.gg

WOLNY UCHWYT

Legendarne / Weapon Mod

Zwiększa celność i skraca czas przygotowania przy strzelaniu bez celowania.

Wymaga 6. rangi Strażnika: mistrzowska broń

Community Research

Credits
Decreases Hipfire Accuracy Cone Size by 30% and grants a 0.95x Ready Animation Duration Multiplier.
Last Updated 2023-10-07

Related Collectible

No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

Top
Loading...
No reviews, yet.