light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

EFEKT „JADEITOWA MONETA”

Legendarne / Efekt teleportacji

Modyfikacja systemów teleportacji twojego statku, dzięki której zawsze będziesz się zjawiać w pięknym stylu.

 
Name
Efekty teleportacji
Możliwe efekty teleportacji do uzyskania w jasnych engramach.
Modyfikacje
Efekty teleportacji i projekcje Ducha znalezione w trakcie otwierania jasny...
Pakiet najlepszego przyjaciela Strażnika
Pakiet dla każdego Strażnika, który pragnie, by za sprawą jednego rzutu mon...
Efekty teleportacji
Możliwe efekty teleportacji do uzyskania w jasnych engramach.
Efekty teleportacji
Możliwe efekty teleportacji do uzyskania w jasnych engramach.
Efekty teleportacji
Możliwe efekty teleportacji do uzyskania w jasnych engramach.
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Modyfikacja systemów teleportacji twojego statku, dzięki której zawsze będziesz się zjawiać w pięknym stylu.",
  "name": "Efekt „Jadeitowa moneta”",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/72e2de17ce108ffac40a56eb36c7f335.jpg",
  "iconSequences": [
   {
    "frames": [
     "/common/destiny2_content/icons/559320b033d5973c862fb5f5b68cdd8d.jpg"
    ]
   },
   {
    "frames": [
     "/common/destiny2_content/icons/5f8a3d76d4d19888ca796f3920b0caba.png"
    ]
   }
  ],
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 2363469718,
 "iconWatermark": "/common/destiny2_content/icons/f9110e633634d112cff72a67159e3b12.png",
 "iconWatermarkShelved": "/common/destiny2_content/icons/e4a1a5aaeb9f65cc5276fd4d86499c70.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "itemTypeDisplayName": "Efekt teleportacji",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Efekt teleportacji (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Rozmontuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 999,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [],
  "plugCategoryIdentifier": "ship.spawnfx",
  "plugCategoryHash": 3189353766,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 1585604029,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false,
  "applyStatsToSocketOwnerItem": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [
  {
   "requirementDisplayString": "",
   "perkHash": 1723139242,
   "perkVisibility": 0
  }
 ],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  59,
  208981632,
  177260082
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 0,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "hash": 1556665149,
 "index": 7591,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}