light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

STABILIZATORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Egzotyczne / Ozdoba dla Czarownika

Użyj tej ozdoby, aby zmienić wygląd Stabilizatorów geomagnetycznych. Kiedy otrzymasz ozdobę, zostanie ona odblokowana dla wszystkich postaci na danym koncie.

 
Name
Stabilizatory geomagnetyczne
„Huragan cię dopadnie. To nieuniknione. Szukaj stabilności wszędzie, gdzie ...
Stabilizatory geomagnetyczne
„Huragan cię dopadnie. To nieuniknione. Szukaj stabilności wszędzie, gdzie ...
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Użyj tej ozdoby, aby zmienić wygląd Stabilizatorów geomagnetycznych. Kiedy otrzymasz ozdobę, zostanie ona odblokowana dla wszystkich postaci na danym koncie.",
  "name": "Stabilizatory elektromagnetyczne",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/fdd8a5eb8f9133a9f6d759babf70d4a6.jpg",
  "highResIcon": "/common/destiny2_content/icons/d888d51cd7edff6c3daa8b40c6e46b07.png",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/2986573526.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Ozdoba dla Czarownika",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Ozdoba dla Czarownika (Egzotyczne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Odblokuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": true,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 999,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 2759499571,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Egzotyczne",
  "tierType": 6,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 662199250,
    "dyeHash": 3177793729
   },
   {
    "channelHash": 1367384683,
    "dyeHash": 790739616
   },
   {
    "channelHash": 218592586,
    "dyeHash": 2155345599
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 166899952
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [
   {
    "failureMessage": "Wymag. przedmiot do modyf."
   }
  ],
  "plugCategoryIdentifier": "v400_warlock_new_legs0_skins",
  "plugCategoryHash": 657054357,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 2808445048,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  56,
  52,
  59,
  3684181176,
  1742617626,
  4104513227
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 21,
 "classType": 2,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "hash": 2986573526,
 "index": 7797,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}