light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

RĘKAWICE NEMEJSKIE

Legendarne / Uniwersalne zdobienie Łowcy

Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmienić jego wygląd. Gdy zdobędziesz uniwersalne zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.

 
Name
Pakiet nemejskiego Łowcy
Zawiera pełen zestaw uniwersalnych zdobień nemejskiego Łowcy.
Cena pakietu...
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Użyj tego zdobienia na odpowiednim legendarnym zestawie pancerza, by zmienić jego wygląd. Gdy zdobędziesz uniwersalne zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.",
  "name": "Rękawice nemejskie",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/5f4d900ee21f386a5187a8c007a05cd2.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "collectibleHash": 1489299366,
 "iconWatermark": "/common/destiny2_content/icons/4368a3e344977c5551407845ede830c2.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/4177540466.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Uniwersalne zdobienie Łowcy",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Uniwersalne zdobienie Łowcy (Legendarne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Odblokuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": false,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 999,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 4008398120,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Legendarne",
  "tierType": 5,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 662199250,
    "dyeHash": 3976208940
   },
   {
    "channelHash": 1367384683,
    "dyeHash": 5804953
   },
   {
    "channelHash": 218592586,
    "dyeHash": 4209473296
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 4177540466
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [
   {
    "failureMessage": "Wymag. przedmiot do modyf."
   }
  ],
  "plugCategoryIdentifier": "armor_skins_hunter_arms",
  "plugCategoryHash": 4060972748,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false,
  "applyStatsToSocketOwnerItem": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  56,
  52,
  59
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 21,
 "classType": 3,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.ornament.armor"
 ],
 "traitHashes": [
  4114948092
 ],
 "hash": 4177540466,
 "index": 14592,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}