light.gg

Welcome to light.gg!

Let's Go Not Now

WZGARDZONA FORTECA

Egzotyczne / Zdobienie dla Tytana

Użyj tego zdobienia, aby zmienić wygląd Zapór Citana. Kiedy otrzymasz zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.

 
Name
 
 
Sold By
Cost
 • x 600
No reviews yet...
Add Review

Please sign in with your Bungie account to add your review.

{
 "displayProperties": {
  "description": "Użyj tego zdobienia, aby zmienić wygląd Zapór Citana. Kiedy otrzymasz zdobienie, zostanie ono odblokowane dla wszystkich postaci na danym koncie.",
  "name": "Wzgardzona forteca",
  "icon": "/common/destiny2_content/icons/f094dbb77b9ba74682e3f3d2d72cde72.jpg",
  "highResIcon": "/common/destiny2_content/icons/385c5f5727e04cef22c6363c026dca56.jpg",
  "hasIcon": true
 },
 "tooltipNotifications": [],
 "iconWatermark": "/common/destiny2_content/icons/4368a3e344977c5551407845ede830c2.png",
 "backgroundColor": {
  "colorHash": 0,
  "red": 0,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0
 },
 "screenshot": "/common/destiny2_content/screenshots/533407799.jpg",
 "itemTypeDisplayName": "Zdobienie dla Tytana",
 "flavorText": "",
 "uiItemDisplayStyle": "",
 "itemTypeAndTierDisplayName": "Zdobienie dla Tytana (Egzotyczne)",
 "displaySource": "",
 "action": {
  "verbName": "Odblokuj",
  "verbDescription": "",
  "isPositive": true,
  "requiredCooldownSeconds": 0,
  "requiredItems": [],
  "progressionRewards": [],
  "rewardSheetHash": 0,
  "rewardItemHash": 0,
  "rewardSiteHash": 0,
  "requiredCooldownHash": 0,
  "deleteOnAction": true,
  "consumeEntireStack": false,
  "useOnAcquire": false
 },
 "inventory": {
  "maxStackSize": 999,
  "bucketTypeHash": 3313201758,
  "recoveryBucketTypeHash": 215593132,
  "tierTypeHash": 2759499571,
  "isInstanceItem": false,
  "nonTransferrableOriginal": false,
  "tierTypeName": "Egzotyczne",
  "tierType": 6,
  "expirationTooltip": "",
  "expiredInActivityMessage": "",
  "expiredInOrbitMessage": "",
  "suppressExpirationWhenObjectivesComplete": true
 },
 "translationBlock": {
  "weaponPatternHash": 0,
  "defaultDyes": [
   {
    "channelHash": 662199250,
    "dyeHash": 2006314968
   },
   {
    "channelHash": 1367384683,
    "dyeHash": 3363206013
   },
   {
    "channelHash": 218592586,
    "dyeHash": 397021476
   }
  ],
  "lockedDyes": [],
  "customDyes": [],
  "arrangements": [
   {
    "classHash": 0,
    "artArrangementHash": 533407799
   }
  ],
  "hasGeometry": true
 },
 "preview": {
  "screenStyle": "screen_style_sockets",
  "previewVendorHash": 0,
  "previewActionString": "Podejrzyj"
 },
 "plug": {
  "insertionRules": [
   {
    "failureMessage": "Wymag. przedmiot do modyf."
   }
  ],
  "plugCategoryIdentifier": "v480_titan_new_arms0_skins",
  "plugCategoryHash": 3977445226,
  "onActionRecreateSelf": false,
  "actionRewardSiteHash": 0,
  "actionRewardItemOverrideHash": 0,
  "insertionMaterialRequirementHash": 0,
  "previewItemOverrideHash": 0,
  "enabledMaterialRequirementHash": 0,
  "enabledRules": [],
  "uiPlugLabel": "",
  "plugStyle": 0,
  "plugAvailability": 0,
  "alternateUiPlugLabel": "",
  "alternatePlugStyle": 0,
  "isDummyPlug": false,
  "applyStatsToSocketOwnerItem": false
 },
 "acquireRewardSiteHash": 0,
 "acquireUnlockHash": 0,
 "investmentStats": [],
 "perks": [],
 "allowActions": true,
 "doesPostmasterPullHaveSideEffects": false,
 "nonTransferrable": false,
 "itemCategoryHashes": [
  56,
  52,
  59,
  3229540061,
  1742617626,
  4104513227
 ],
 "specialItemType": 0,
 "itemType": 19,
 "itemSubType": 21,
 "classType": 0,
 "breakerType": 0,
 "equippable": false,
 "defaultDamageType": 0,
 "isWrapper": false,
 "traitIds": [
  "item_type.ornament.armor"
 ],
 "traitHashes": [
  4114948092
 ],
 "hash": 533407799,
 "index": 14583,
 "redacted": false,
 "blacklisted": false
}